გაასწორეთ ტოლობა ასანთის 1 ღერის გადაადგილებით

ცოტა დაფიქრება და სკოლის გაკვეთილების გახსენება მოგიწევთ 🙂

პასუხი:
1) გამრავლების ნიშანს ააცალეთ ერთი ასათის ღერი – ამით მიიღებთ გაყოფის ნიშანს.
2) აღებული ასანთი გადაიტანეთ პირველ სამიანთან – ამით 3 გახდება 9.
შედეგად მივიღებთ ტოლობას: 9/3=5-2.
კომენტარები