კაცის სხეულის 8 ნაწილი, რომელიც ქალებს ყველაზე მეტად მოსწონთ!

 

  1. ქალი მამაკაცის  სხეულში უპირველსედად ყურადღებას  აქცევს ტორსს (ადამიანის სხეული, ტანი (თავისა და ხელ-ფეხის გამოკლებით)
  2. მეორე  ადგილზე რა თქმა უნდა თვალებია.
  3. მესამეზე დუნდულები
  4. მეოთხეზე მხრები
  5. მეხუთეზე ტუჩები
  6. მეექვსეზე ხელები
  7. მეშვიდე ზურგი
  8. ბოლოს  კი  სახე
კომენტარები