რატომ ჰყავს ყველა კაცს ის ერთადერთი ქალი, რომელიც არასდროს დაავიწყდება