7 ხრიკი, თუ როგორ მოვაწონოთ თავი ნებისმიერ ქართველ ბიჭს