რატომ აღარ აქვს თანამედროვე ქალს გათხოვების სურვილი

ბევრი აღნშნავს, რომ 21-ე საუკუნეში ქალებმა დაოჯახების სურვილი დაკარგეს. აღნიშნულს ადასტურებს ამერიკის ერთ-ერთი უნივერსიტეტის მკვლევართა ჯგუფის მიერ ჩატარებული კვლევა. კვლევა ინტერნაციონალური იყო, მასში 20-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას.  როგორც კვლევის ხელმძღვანელი განმარტავს, თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკურმა ფაქტორებმა გავლენა ჰპოვეს ტრადიციულ ურთიერთობებზე.

კვლევამ ასევე ცხადყო ქალების დამოკიდებულება შემდეგ საკითხთან: ქალების გარკვეული ნაწილის აზრით, მამაკაცი აღარ იტვლება ოჯახის მარჩენლად. აღნიშნული აღნიშნეს თითქმის ყველა ქვეყანაშ მცხოვრებმა ქალებმა.

მკვლევარებმა ვერ შეძლეს დამაიმედებელი დასკვნის გაკეთება და აღნიშნეს, რომ ქალების ასეთი დამოკიდებულება უფრო იზრდება მსოფლიოში და მალე შეიძლება გლობარუსი ხასიათი მიიღოს.

გამოკითხულთა მხოლოდ 25-მა პროცენტმა თქვა, რომ მომხრეა ხანგრძლივი ურთიერთობების.

კომენტარები